Otwarcie poszczególnych linii kolejowych na terenie dzisiejszego Zakładu Napraw Taboru w Ostrowie Wielkopolskim.

1868
1926

Utworzenie przedsiębiorstwa
Polskie Koleje Państwowe – PKP.

Przejęcie węzła kolejowego w Ostrowie przez Polaków po II wojnie światowej, początek odbudowy i organizowania pracy kolei.

1945
1950

Przekształcenie Głównych Warsztatów Mechanicznych PKP w Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego (ZNTK) wraz z powołaniem Centralnego Zarządu Zakładów Produkcyjnych.

Włączenie NZTK do struktur PKP.

1982
1991

Wydzielenie z PKP zakładów naprawczych.

Powołanie Dyrekcji Kolejowych Przewozów Towarowych „Cargo” w Katowicach i podporządkowanie jej zakładów przewozów towarowych i zakładów napraw taboru.

1999
2001

Powstanie PKP CARGO S.A. operatora kolejowych przewozów towarowych.

Konsolidacja spółek taborowych w ramach Grupy PKP CARGO przebiegająca w dwóch etapach:
Etap 1 - połączenie z dniem 1 października 2013 roku spółek wyspecjalizowanych w określonych rodzajach napraw, tj.:
  • połączenie ośmiu spółek dedykowanych do napraw okresowych i bieżącego utrzymania wagonów w jeden podmiot: „PKP CARGOWAG Sp. z o.o.”
  • połączenie dwóch spółek dedykowanych do napraw okresowych i bieżącego utrzymania lokomotyw elektrycznych i spalinowych w jeden podmiot: „PKP CARGOLOK Sp. z o.o.”
  • pozostawienie bez zmian spółki dedykowanej głównie do napraw maszyn elektrycznych i zestawów kołowych: „PKP CARGO TABOR – KARSZNICE Sp. z o.o.”
Etap 2 - utworzenie z dniem 1 lipca 2014 roku jednego podmiotu dedykowanego w Grupie PKP CARGO do napraw okresowych i utrzymania taboru: „PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.” (15 oddziałów terenowych). W ramach II fazy konsolidacji spółek taborowych z dniem 1 lipca 2014 roku:
  • połączone zostały dwie spółki, tj. „PKP CARGOWAG Sp. z o.o.”, jako spółki przejmującej oraz „PKP CARGO TABOR-KARSZNICE Sp. z o.o.”, jako spółki przejmowanej (połączenie przez przejęcie);
  • zmiana nazwy spółki z: „PKP CARGOWAG Sp. z o.o.” na: „PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.;
  • zbycie przedsiębiorstwa „PKP CARGOLOK Sp. z o.o.” na rzecz „PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.”
2013
PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.
Ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
(+48) 22 391 49 80
sekretariat.warszawa@pkpcargotabor.com
Projekt i realizacja Santri.eu